O našej agentúre

Agentúra SOVA vznikla 11. júla 2011 v Nových Zámkoch kde má aj sídlo. Prichádzame na trh práce s profesionálnym prístupom k riešeniu zamestnanosti našich nezamestnaných, alebo pri splnením sna pracovať v zahraničí. Chceme Vám pomôcť podľa našich najlepších možností a schopností, realizovať Vaše predstavy ohľadom práce.
Budeme radi, ak sa na nás s dôverou obrátite.

Majiteľka agentúry SOVA - Mgr. Zdenka Horváthová

Agentúra SOVA Vám ponúka svoje služby na sprostredkovanie prác v Nemecku. Pri sprostredkovaní prác využívame svoje vlastné skúsenosti a kontakty, ktoré sme nadobudli našou prácou v zahraničí.
Naším cieľom je aj to, aby sme Vám okrem práce odovzdali profesionálne služby a informácie súvisiace s Vašou budúcou prácou v zahraničí.
Sme držitelia povolenia na vykonávanie živnosti SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA ZA ÚHRADU, od Obvodného úradu Nové Zámky:
- č. OBU-NZ-OZP-2011/04298-2
- č. živnostenského registra 440-23988

Nakoľko naša pracovná ponuka je do nemecky hovoriacich krajín, radi poskytneme študijný materiál v nemeckom jazyku.
Preklady z a do nemeckého jazyka za výhodné ceny zabezpečíme podľa želania v čo najkratšom čase. Dokumenty Vám môžeme poslať poštou, alebo si ich môžete vyzdvihnúť u nás v agentúre.

Poplatky za sprostredkovanie práce v zahraničí

V zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §69 odsek 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z.z. podľa § 25 odsek 3 zákona, je poplatok vo výške:

    a) 20% z prvej mesačnej odmeny alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej užívateľským zamestnávateľom, ak je práca záujemcovi sprostredkovaná najviac na dobu 6 mesiacov,

    b) 30% z prvej mesačnej mzdy alebo mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej užívateľským zamestnávateľom, ak je záujemcovi sprostredkovaná na dobu viac ako 6 mesiacov.

Poplatok za sprostredkovanie práce sa uhrádza jednorazovo podľa aktuálnej platnej legislatívy v SR až po skončení prvého mesiaca.